…KEÇƏN İL SAĞ ƏLİMİ VERMİŞƏM! –(LƏBBEYK YA HÜSEYN!)

Friday, 9 September 2016-də tərəfindən Bəyanat kateqoriyasında yayımlandı.

valizadeh-faeqŞəhidlərin Sadiqlərin Rəbbinin adı ilə!

Allahın Onun Peyğəmbərinin əleyhinə çıxanlar (Cəhənnəmdəki) ən zəlil kimsələr içərisində olacaqlarAllah (lövhi-məhfuzda): “And olsun ki, Mən peyğəmbərlərim qalib gələcəyik!” – deyə yazmışdır. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir!” (Mücadilə 20-21)

KEÇƏN İL SAĞ ƏLİMİ VERMİŞƏM! –(LƏBBEYK YA HÜSEYN!)

  Beşinci İmamımız, İmam Mühəmməd Baqirin (əleyhissalam) şəhadətini bütün müsəlman aləminə xüsusilə İmam Zamana (əc) baş sağlığı verirəm!

Bütün müsəlman və qeyri-müsəlman xalqların mübariz və fədakar insanları bilir ki, Quran və Əhli-Beyt (ə) məktəbi yəni, İmam Hüseyn (ə) məktəbi, azadlıq, ədalət, istiqlal və bəşərin səadətini istəyən hər bir xalqdan ötrü ən gözəl, üstün və möhkəm bir idial ilahi məktəbdir. Əziz İslam Peyğəmbərimiz (s) necə də gözəl buyurub: Həqiqətən, Hüseyn hidayət çırağı nicat gəmisidir. (Əli İbni Yunis Amuli (8-ci əsr); Siratəl-Müstəqim kitabı; c:2; səh.161) Baxmayaraq ki, bütün Əhli-Beyt (ə) nicat gəmisidir, ancaq İmam Hüseynin (ə) nicat gəmisi insanı daha tez sahilə və hədəfə çatdırır.

Bildiyimiz kimi, son vaxtlar iqtidar, yenə də başı bəlalı Vətənimizdə yeni bir konstitusiya dəyişikliyi yəni, dini radikalizmdən ehtiyatlanmaq, Vətənimizdə ənənəvi dinimizə uyğun olmayan, fanatik və radikal dini cərəyanlardan qorumaq bəhanəsi ilə referendum keçirmək və insanların mənəvi hüquqlarını məhdudlaşdırmaq niyyətindədir. İlk görünüşdə insana elə gəlir ki, doğrudan da Vətənimiz ola bilər hansısa bir radikal dini təhlükə (məs, vəhhabizim, sələfilik, nurçuluq) ilə üzbəüzdür və iqtidar bu təhlükənin qarşısını almaq istəyir. Amma, bir az hadisələrə diqqət və dərindən yanaşdıqda tam və qəti şəkildə məlum olur ki, əslində, bu “referendum” Vətənimizdə müsəlman xalqımızın bütün sahələrdə mənəvi təhlükəsi olan “sələfi, vəhhabiyyət və İŞİD”  kimi terror quruplaşmalarının nümayəndələrin təhlükəsinin qarşısını heç də almır. Əsas hədəf,  müsəlman xalqımız arasında (sünni və şiə) tarix boyu sevilən,  İslam Peyğəmbərimizin (s) və Onun pak Əhli-Beytinin (ə) xüsusilə, insanları zülm, ədalətsizlik, vəhşilik və cinayətlərlə mübarizədə ruhlandıran, Kərbəla və İmam Hüseynin (ə) şücaət, qeyrət, ədalət məktəbini nimayiş etdirən  simvollara qarşı tətbiq olunacaq “qanunnlar və qadağalar” kimi görünür.

Əgər daha dəqiq izah vermək istəsək, Vətənimizdə dini şüar və rəmzlər, məscidlərdən və ibadətgahlardan kənarda ən çox, tarixdə faciəvi Kərbəla hadisəsini qeyd edən bütöv müsəlman xalqımız tərəfindən, məhərrəmlik və səfər ayı mərasimlərində istifadə edirlir. Məhərrəmlik günlərində xüsusilə, Aşura günündə, müsəlman xalqımız azadlıq, ədalət, haqsızlığa qarşı mübarizə, qeyrət və şücaət rəmzi olaraq, əllərində müxtəlif dini simvollar, rəmzlər və bayraqlarla birgə, Vətənimizin milli bayrağını da qaldıraraq, bir növ Kərbəla hadisəsində özlərinin, zülmə və haqsızlığa qarşı mübarizədə ən yüksək şəhadət məqamına çatan, İmam Hüseynlə (ə) birgə olduqlarını bəyan edirlər. Bu da, Vətənimizin müharibə şəraitində olduğunu və ərazi bütövlüyümüzün 20 faizindən çoxunun 20 ildən çox bir vaxtda düşmən tapdağı altında  olması vəziyyətində, cavanlarımızdan milli qəhrəmanlar yetişdirməkdə ən mühüm və qüvvəverici bir mənəvi güc və qüdrət hesab olunur. Görəsən, iqtidar, müsəlman gənclərimizin milli və mənəvi  qüdrətinin ən yüksək səviyyədə möhkəmlənməsinə səbəb olan belə daimi və mənəvi atributları və rəmzləri qadağan etməklə nəyə nail olmaq istəyir? Başqa tərəfdən, əgər doğma Vətənimizə hər hansı bir radikal dini təhlükə varsa və qonşu ərəb ölkələrində gedən terror və müharibə təhlükəsi varsa, belə terror təşkilatlarının ən qatı mənbəyi olan “vəhhabilik və sələfilik” məktəbi az qalır ki, məktəblərdə belə tədris olunsun. Belə ki, ölkəmizin paytaxtı Bakıda xüsusi məscidlərdə özlərinə məxsus “saqqal” və “rəmz”lərlə açıq-aydın fəaliyyətdədirlər. Ən gəlirli ticarət mərkəzləri onların ixtiyarında və ən bahalı maşınlarla şəhərin mərkəzində gündüz-günorta çağı dövr etməklə məşğuldurlar. Görəsən, qonşu hegomon ölkə sayılan, Rusiya Fedarasiyasında terror təşkilatı və radikal dini qurum kimi tanınan “vəhhabizim və sələfilik” nəyə görə Bakının mərkəzində iki-üç min nəfərlik camaat namazında iştirak edirlər öz azad radikal təbliğatlarını cavanlarımızın beyinlərinə yeridirlər? Amma, bütün bunlar iqtidarı narahat etmir və əksinə, ən yüksək səviyyədə himayə də olunurlar. İqtidar kimi və hansı radikal dini qurupun qarşısını almaq istəyir? Məgər, Suriyada, İraqda, Yəməndə və Əfqansıtanda insan başı kəsib, qadın-uşaq zorlayanlar, Bakının mərkəzində tam azad gəzib dolanan, “vəhhabi” və “sələfi” əqidəli insanlardan deyillərmi?  Gündüz-günorta çağı kimi aldadırsınız? Yəni, bu Xalq o qədər avam oldu ki, qan töküb baş kəsənlə, İmam Hüseyn (ə) yolunu gedəni ayıra bilmir? Görəsən, İmam Hüseynin (ə) ən qatı aşiqləri olan, Nardaran məntəqəsində Kərbala simvollarını aradan aparmaq  və məntəqəni tam olaraq, həbi düşərgə kimi nəzarət altında saxlamaqdan ötrü məlum “qondarma Nardaran” hadisələrini törədib, İmam Hüseynin (ə) ardıcıllarını şəhid edib,  Hacı Taleh, Hacı Zülfüqar, Hacı Elman, Hacı Mövsüm, Hacı Abgül, və s. kimi qeyrətli, alim və möminləri həbs edib, ömürlük həbsə məhkum etməsi proqramından indiki iqtidarın məqsədi nədir? Nəhayət, Vətənini göz-bəbəyi kimi  sevib, onun dərdini öz dərdindən də üstün bilən bir din xadimi kimi bir neçə məsələni, iqtidarın diqqətinə çatdırıram ki, gələcəkdə müsəlman xalqımızın talehi haqqında attdığı addımlarda heç vaxt səhv etməsinlər;

Əvvəla, Quran və hədislərə əsasən, (Əhzab surəsi-33 və Şura surəsi 31  və s.; Səqəleyn hədisi və s..), İslam Peyğəmbəri (s) və Onun pak Əhli-Beytinin (ə) məhəbbəti bütöv Azərbaycanın müsəlman və qeyri-müsəlman xalqının qəlbində polad kimi möhkəm qərar tutmuşdur. Bu, məhəbbəti, Allah-Taala Özü insanların qəlbində qərar verib və əbədi bir məhəbbətdir. On dörd əsrə yaxın bir zamanda heç bir zalım hakim və iqtidar bu məhəbbətə qarşı ən qatı tədbirləri görmələrinə baxmayaraq, həmişə qeyrətli, sülhsevər və azadlıq sevər insanların qəlbində olub, var və olacaq;

 İkinci, tarixdə məlum bir hadisə ilə sözümü burda sona çatdırmaq istərdim və bu da İslam, Quran, Əhli-Beyt (ə) və İmam Hüseynin (ə) məktəbində, bir parça şüar yazılmış kağızın, bayrağın, atributun, rəmzin, səadət, sülh, ədalət, azadlıq, müstəqillik, qeyrət və şücaət nişanəsi olduğunu nəzərə alaraq, bunu xatırlatmaq istərdim ki, hicri qəməri ilinin ikinci əsrində (206-210) tarixdə Abbasilər nəslindən Mütəvəkkil adlı bir qaniçən hakim İmam Hüseynin (ə) qəbrini yerlə-yeksan edir və O Həzrətin ziyarətinə gələnin sağ əlinin biləkdən kəsilməsi hökmünü verir. Məhşur tarixçi, Məsudi, özünün  Murucuz-zəhəb kitabında yazır: “Bu hökmdən sonra İmam Hüseynin (ə) zəvvarları azalır amma, gecələr əllərinin kəsilməsi bahasına da olsa, o dağılmış qəbrin ziyarətinə gedirlər. Gecənin birində zəvvarların yolunun üstündə dayanmış cəllada imanlı bir qadın yaxınlaşır və İmam Hüseynin (ə) qəbrinin ziyarətinə getmək istədiyini bildirir. Cəllad ona qanunu xatırladır və elə bilir ki, qadın qorxub qayıdacaq. Bu zaman qadın sol əlini çadırını altından çıxarıb, onun biləkdən kəsilməsinə razılıq verir. Cəllad təccüb içində, qadına baxıb, – ” İmam Hüseynin (ə) zəvvarının sağ əlinin kəsilməsinin əmr” –  olunduğunu bildirir. Bu zaman, qəlbi İmam Hüseynin (ə) məktəbinin eşqi ilə dolu olan imanlı qadın biləkdən kəsilmiş sağ əlini cəllada göstərib deyir: Sağ əlimi keçən ilki ziyarətdə vermişəm……”

  Beynəlxalq Əl-Müstafa (s) adına

İslam Akademiyasının Quran Hüquq üzrə doktronatı

 Faiq Vəlizadə

09/9/2016

Şərh yazın

CAPTCHA ImageReload Image
PHVsPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZHNfcm90YXRlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkXzI1MF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfMjUwX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMjUweDI1MC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF8yNTBfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfY29udGVudF9kaXNhYmxlPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2NvbnRlbnRfaW1hZ2U8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy00Njh4NjAtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9jb250ZW50X3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzE8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTEuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfMjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtMi5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV8zPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS0zLmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX2ltYWdlXzQ8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vYWRzL3dvb3RoZW1lcy0xMjV4MTI1LTQuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfaW1hZ2VfNTwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbS9hZHMvd29vdGhlbWVzLTEyNXgxMjUtNC5naWY8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF9pbWFnZV82PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtMTI1eDEyNS00LmdpZjwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3RvcF9hZHNlbnNlPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2Rpc2FibGU8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX2ltYWdlPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tL2Fkcy93b290aGVtZXMtNDY4eDYwLTIuZ2lmPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdG9wX3VybDwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF8xPC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzI8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfMzwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FkX3VybF80PC9zdHJvbmc+IC0gaHR0cDovL3d3dy53b290aGVtZXMuY29tPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYWRfdXJsXzU8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb208L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19hZF91cmxfNjwvc3Ryb25nPiAtIGh0dHA6Ly93d3cud29vdGhlbWVzLmNvbTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2FsdF9zdHlsZXNoZWV0PC9zdHJvbmc+IC0gYmxhY2suY3NzPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fYXV0b19pbWc8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2NhdF9leDwvc3Ryb25nPiAtIDIyPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fY29tbWVudF9wb3N0czwvc3Ryb25nPiAtIDU8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb250ZW50PC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb250ZW50X2FyY2hpdmVzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19jb250ZW50X2ZlYXQ8L3N0cm9uZz4gLSBmYWxzZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2N1c3RvbV9mYXZpY29uPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVhdHVyZWRfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSAyPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZmVlZGJ1cm5lcl9pZDwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2ZlZWRidXJuZXJfdXJsPC9zdHJvbmc+IC0gPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fZ29vZ2xlX2FuYWx5dGljczwvc3Ryb25nPiAtIDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfYXJjPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbms8L3N0cm9uZz4gLSB0cnVlPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faG9tZV9saW5rX2Rlc2M8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX2xpbmtfdGV4dDwvc3Ryb25nPiAtIEFuYSBzyZloaWbJmTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2hvbWVfdGh1bWJfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gOTI8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19ob21lX3RodW1iX3dpZHRoPC9zdHJvbmc+IC0gMjQ3PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faW1hZ2VfaGVpZ2h0PC9zdHJvbmc+IC0gMjEwPC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29faW1hZ2Vfc2luZ2xlPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19pbWFnZV93aWR0aDwvc3Ryb25nPiAtIDU0MDwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX2xvZ288L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19tYW51YWw8L3N0cm9uZz4gLSBodHRwOi8vd3d3Lndvb3RoZW1lcy5jb20vc3VwcG9ydC90aGVtZS1kb2N1bWVudGF0aW9uL2J1c3ktYmVlLzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3BvcHVsYXJfcG9zdHM8L3N0cm9uZz4gLSA1PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fcmVzaXplPC9zdHJvbmc+IC0gdHJ1ZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3Nob3J0bmFtZTwvc3Ryb25nPiAtIHdvbzwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3NpbmdsZV9oZWlnaHQ8L3N0cm9uZz4gLSAxMjA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb19zaW5nbGVfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSAxODA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190YWJzPC9zdHJvbmc+IC0gZmFsc2U8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb190aGVtZW5hbWU8L3N0cm9uZz4gLSBCdXN5IEJlZTwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3RodW1iX2hlaWdodDwvc3Ryb25nPiAtIDg4PC9saT48bGk+PHN0cm9uZz53b29fdGh1bWJfd2lkdGg8L3N0cm9uZz4gLSA4ODwvbGk+PGxpPjxzdHJvbmc+d29vX3R3aXR0ZXI8L3N0cm9uZz4gLSA8L2xpPjxsaT48c3Ryb25nPndvb192aWRlb19jYXRlZ29yeTwvc3Ryb25nPiAtIFZpZGVvPC9saT48L3VsPg==